ที่อยู่

บริษัท โกไอทีโซลูชั่น จำกัด

748/333 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางพลีใหญ่, อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์สำนักงาน
(02) 402-8264,081-6864919
sales@goitsolution.com

Address

Goitsolution Co.,Ltd.

748/333 Moo7 Bangna-trad Rd., Bangpleeyai District, Bangplee

  Samutprakarn 10540. Thailand

(02) 402-8264,081-6864919

sales@goitsolution.com